مبادلات تجارى مجارستان و ترکيه طى سال ۱۹۹۱ به‌ميزان ۱۱۵ ميليون دلار بود که اين رقم نسبت به سال ۹۰، ۵/۷% رشد نشان مى‌دهد. واردات مجارستان از ترکيه طى سال ۹۱، ۵۱% افزايش نشان مى‌دهد و به مرز ۸/۳۶ ميليون دلار رسيد. صادرات مجارستان به ترکيه نيز ۲/۷۸ ميليون دلار ثبت گرديد. ۴۴% صادرات مجارستان به ترکيه شامل ماشين‌آلات صنعتي، وسايط نقليه، ماشين‌هاى کشاورزى و تجهيزات نيروگاه‌ها بوده است در حالى‌که صادرات ماشين‌آلات صنعتى در سال ۹۱ تقريباً ۵۰% رشد داشته است. صادرات آهن و فولاد و فرآورده‌هاى شيميايى کاهش يافته که اين بيشتر به لحاظ اقدامات حمايتى ترکيه از بازارهاى خود بوده است. ترکيه براى رسيده به موازنه تجارى با مجارستان و همچنين تشويق بازرگانان مجارى براى خريد بيشتر از ترکيه، سال گذشته اعتبار صادرات به‌ميزان ۵۰ ميليون دلار در اختيار مجارستان قرار داد. اين اعتبار توسط بانک صادرات واردات ترکيه اعطاء گرديد. موافقت‌نامه اعطاى اين اعتبار توسط بانک ملى مجارستان و بانک اکسيم ترکيه از ماه نوامبر ۹۱ به امضاء رسيد. در آخرين اقدام موافقت‌نامه تجارت آزاد بين دو کشور امضاء شد.