۱. چرم‌هاى ساخته شده، از پوست گاوميش و گاو معمولى نر (از نوع نمکى مرطوب) دباغى شده استاندارد در دو نمونه از نظر اندازه و درجه مرغوبيت.


۲. چرم گاوميش و گاو معمولى زرد مايل به آبى نم‌دار در سه درجه ۱ و ۲ و ۳ با مرغوبيت، ميزان خلوص، ضخامت‌هاى گوناگون با قيمت‌هاى متفاوت و دباغى نشده.


۳. چرم‌هاي، بز، بزغاله و گوسفند دباغى شده، در درجه‌بندى ۱ و ۲ و ۳ در اندازه و رنگ‌هاى مختلف.


پرهاى اُردک برمه به‌صورت خام (Burma Raw Duck Feathers)

اين محصول به‌صورت ريز و درشت، شسته شده، نشسته، خشک و مرطوب براى صادرات به‌صورت بسته‌بندى‌هائى در گونى وجود دارد، که شرکت صنايع بزرگ برمه بشنانمسئول فروش و صادرات آن مى‌باشد.


General Industries Corporation. No. 128/132 Crisp street. Rangoon Tell. 14031. 15761. 13714 Cable GENINDUS Telex: SAMATA. BM 2043