سيمان (Cement)

- سيمان پرتلند برمه "Burma portland Cement"


با مشخصات، BSS12/1985


- سيمان سياه در بسته‌هاى ۵۰ کيلوگرمى که در پاکت‌هاى کاغذى بسته‌بندى گرديده است.


- سيمان‌هاى صادراتى داراى ضمانت‌نامه. "Performance Bond"

سنگ مرمر برمه

اين سنگ شامل انواع مختلف زير مى‌باشد:


- سنگ مرمر سياه در اندازه کوچک معدنى به وزن ۵/۲ تن در هر قطعه که به‌صورت مترمکعب به فروش مى‌رسد.


- سنگ مرمر سياه نتراشيده مربع شکل با قطر ۲ سانتى‌متر که طبق درخواست اندازه‌هاى آن براى مشتريان قابل تغيير است.


- سنگ مرمر خاکسترى معروف به (کبوتر خاکسترى - Dove Grey) که نام تجارى آن ناى پودانگ (Nay pudaung) مى‌باشد، داراى رگه‌هائى از سنگ آهک، گرافيت و سيليکات شفاف که نوع شکلات رنگ آن هم وجود دارد، داراى رگه‌هاى قهوه‌اى رنگ مى‌باشد.


- سنگ مرمر سفيد، که در اصطلاح تجارى ساگين (Sagyin) ناميده مى‌شود، به رنگ‌هاى سفيد برفى و سفيد شيرى وجود دارند.


- سنگ مرمر خاکسترى روشن (Grey Marbl) که اصطلاح تجارى آن لاپيتا (Lawpita) و داراى رگه‌هاى شفاف سفيد رنگ مى‌باشد.


- سنگ مرمر خاکسترى تيره (Dark Grey Marble)، داراى رگه‌هاى سفيد و صورتى شفاف مى‌باشد. (Ceramice Industries Corporation 196 Kaba Aya Pagoda Road Rangoon Tell. 52283-4 Cable: CERAMICS Telex SAMATA-EM 2043) اين محصولات توسط صنايع سراميک برمه به نشانى زير صادر مى‌گردد.