پنج خطاى بازيکن

در يک بازى با زمان ۱۰×۴ دقيقه، هر بازيکن پس از انجام ۵ خطا (شخصى يا فنّي) بايد زمين بازى را ترک کند و بازيکن ديگرى تا ۳۰ ثانيه جايگزين وى شود.

خطاى تيمى (قانون جريمه)

در يک بازى با زمان ۱۰×۴ دقيقه، وقتى تيمى ۴ خطاى شخصى يا فنّى را در يک زمان ۱۰ دقيقه‌اى انجام داد، در اين‌صورت تمامى خطاهاى شخصى پس از چهارمين خطا، با دو پرتاب آزاد جريمه خواهد شد. (در مواردى که جريمهٔ سنگين‌ترى داشته باشد، جريمهٔ سنگين‌تر، اعمال خواهد شد.)

پرتاب‌هاى آزاد

يک پرتاب آزاد، فرصتى است که به بازيکن براى کسب يک امتياز از پشت خط پرتابِ آزاد داده مى‌شود. شکل نحوهٔ استقرار بازيکنان در زمان پرتاب آزاد نحوه استقرار بازيکنان را نشان مى‌دهد. تيم مهاجم با حرف A و تيم مدافع با حرف B مشخص شده‌اند.


نحوهٔ استقرار بازيکنان در زمان پرتاب آزاد
نحوهٔ استقرار بازيکنان در زمان پرتاب آزاد

- از زمانى که توپ به‌وسيلهٔ داور در اختيار پرتاب‌کننده قرار مى‌گيرد، وي، ۵ ثانيه فرصت دارد تا شوت را انجام دهد.


- تا زمانى که توپ از دست پرتاب‌کننده رها نشده، نه پرتاب‌کننده و نه هيچ‌يک از بازيکنان اطراف دالان پرتاب، اجازه ندارند وارد منطقهٔ ذوزنقه شوند.


- اگر هرگونه تخلفى از طرف پرتاب‌کننده صورت گيرد، امتيازى از پرتاب گل شده، براى وى منظور نخواهد شد.


- اگر هرگونه تخلفى از طرف هر يک از بازيکنان اطراف دالان پرتاب (مهاجمان و مدافعان) صورت گيرد، در صورتى‌که توپ گل شود، از تخلف صرف‌نظر مى‌شود و گل قبول خواهد بود. اگر توپ گل نشود، چنانچه تخلف از طرف تيم مقابل صورت گرفته باشد، پرتاب تکرار خواهد شد، اما اگر هم‌تيمى‌هاى پرتاب‌کننده مرتکب تخلف شده باشند، مالکيت توپ به تيم مقابل واگذار مى‌گردد.