آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

این سایت وزارتخانه و تشکیلات و واحد های وایسته به ان را معرفی می کند. . وهمچنین به شرح وظایف و خدمات و قوانین و مقررات این وزارتخانه می پردازد.در ضمن می توانید از اخبار و رویداد ها نیز با خبر شوید.این سایت یک پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی است که به دو زبان فارسی وانگلیسی قابل دسترسی است ودارای بخش های اخبار دامپزشکی دستور العملها و بخش نامه ها منابع علمی اطلاعات عمومی امار واطلاعات پایه می باشد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله