این سایت یک پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی است که به دو زبان فارسی وانگلیسی قابل دسترسی است ودارای بخش های اخبار دامپزشکی دستور العملها و بخش نامه ها منابع علمی اطلاعات عمومی امار واطلاعات پایه می باشد.