آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

این سایت مربوط به معاونت فرهنگی وزارتخانه است و دارای ۳ بخش کلی است. در قسمت مطبوعات داخلی درباره وضعیت انتشار نشریات و همچنین فهرست نشریات دارای مجوز صحبت می شود. قسمت مطبوعات خارجی به معرفی اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی می پردازد. در قسمت مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها به اهداف و فعالیت های این مرکز اشاره میشود.پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ایرانگردی و جهان‌گردی که اطلاعاتی مفیدی را درباره مکان‌های دیدنی ، موزه‌ها ، شهرهای مختلف و ... در اختیار بازدیدکنددگان از این پایگاه به زبان انگلیسی قرار می‌دهد.این پایگاه که متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است دارای قسمت‌های چون کتابخانه ، انتشارات ، همایش‌ها ، پیوند به روزنامه‌های فارسی و عربی و انگلیسی ، پرسش و پاسخ به سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی است . از نکات برجسته این پایگاه امکان جستجو در قسمت‌های مختلف آن استاین سایت شبکه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاست که دران می توانید با فعالیتها اهداف ووظایف این وزارتخانه اشنا شوید .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله