آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان ایلام

نمایش ۱ تا 25 از ۳۲ مقاله


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند.این استان یک منطقه کوهستانی و مرتفع است که در غرب و جنوب غربی کشور در میان رشته کوههای کبیر کوه از سلسه جیال زاگرس قرار دارد از شمال به استان کرمانشاه از جنوب به قسمتی از خوزستان و کشور عراق ، از شرق به استان لرستان و از غرب به کشور عراق محدود است .شما می توانید هر آنچه را که در سازمان شما به عنوان اطلاعات آمار و ارقامی یا گزارش آمار و ارقام تعریف می شود و جهت اطلاع رسانی می باشد، در این قسمت وارد نمایید.مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت و کوتاه مدت یکی از شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

آبدانان - ایلام نیوز - آبدانان نیوز - ابدانان نیوز - سایت خبرگزاری آبدانان نیوز- پایگاه خبری آبدانان نیوز - اخبار آبدانان - آخرین اخبار آبدانان - اخبار فوری آبدانان - ورزش آبدانان - گزارش تصویری آبدانان - سایت آبدانان نیوز - سایت خبرگزاری ابدانان نیوز- پایگاه خبری ابدانان نیوز - اخبار ابدانان - آخرین اخبار ابدانان - اخبار فوری ابدانان - ورزش ابدانان - گزارش تصویری ابدانان - سایت ابدانان نیوز - Abd...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۲ مقاله