اداره کل استاندارد استان ایلام موفق به استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001)گردید.