آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۵۹ مقاله

در کتاب, نکاتی در باب ماهیت و معقولیت استدلال استقرایی, روش فرضیه‌ای ـ قیاسی, بحث واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی و به طور کلی مفهوم حقیقت علمی مطرح شده است . نتیجه‌ای که از مباحث کتاب عرضه می‌شود این است که 'مفهوم پیشرفت علمی چندان روشن نیست .این که فردی پیشرفت علمی را چگونه مفهومی در نظر می‌گیرد, با دیدگاه‌های او در مورد بسیاری چیزهای دیگر مرتبط است ـ چیزهایی...

((اسطوره چارچوب)) مجموعه مقالاتی است از ((کارل ریموند پوپر ( 1902ـ 1994))) در دفاع از ((علم و عقلانیت)) که طی آن, شماری از مهم‌ترین آموزه‌های وی در سه حوزه علوم طبیعی ـ اجتماعی و انسانی گردآمده است .این مقالات علی‌رغم تنوع مضامین و موضوعات چنان تنظیم شده است که وحدت دیدگاه‌های ((پوپر)) را در قلمروهای گوناگون حول محور عقلانیت آشکار می‌سازد .((وی در دفاع از...کتاب حاضر حاصل سخنرانی‌های خانم 'پروفسور ماری میچلی 'دانشگاه ادینبورگ انگلستان است .وی طی آن نظریات علمی و فلسفی کسانی را ارزیابی نموده که خواسته یا ناخواسته سعی کرده‌اند علم را به جای خدا نشانده و هر گونه صلاح بشری را به علم و پیشرفت‌های نوین آن منتسب سازند .مطالب کتاب با این عناوین تدوین شده است' :رستگاری و دانشگاهیان', 'پیشگویی‌های مارکسیستی و بشر مدا...'کتاب حاضر درباره شناخت علمی تازه‌ای از حیات, در تمام سطوح سامانه‌های جاندار است ـ مثل سازداره‌ها, سامانه‌های اجتماعی و انواع بوم‌سازگان. این کتاب, همچنین بردرکی تازه از واقعیتی مبتنی است که با پیامدهایی مهم, نه فقط برای علم و فلسفه, بلکه برای تجارت, سیاست, بهداشت, آموزش و زندگی روزمره است'. 'بوم شناسی', 'پیدایش تفکر سامانه‌ها', 'نظریه سامانه‌ها', 'منطق ذهن'...'تحقیقی در فلسفه علم 'عنوان سلسله درس‌های استاد 'محمدتقی جعفری 'در سال 1371در دانشگاه صنعتی شریف است .این درس‌ها در سی و دو بحث عرضه شده است . نگارنده پیش از ورود به بحث اصلی, مطالبی را در اهمیت فلسفه علم و جایگاه آن در شناخت بیان می‌دارد .تعریف علم و قضیه علمی, تنظیم معلومات یا افزودن بر آنها, اصول هفت‌گانه پیرامون مسائل علمی, جریان تفکیک علوم از فلسفه,...'جامع العلوم' یا 'ستینی' یا 'حدایق الانوار فی حقایق الاسرار' از آثار برجسته امام 'فخر رازی' است که به منظور شناسایی دانش های شناخته شده روزگار مولف نگاشته شده است . نگارنده این کتاب به شیوه ای موجز , ساده منظوم , معارف زمان خود را _ برای ایرانیانی که به زبان عربی تسلط یا آشنایی نداشته اند _ بازگو نموده است. 'جامع العلوم' در 60 باب است . هر باب به معرفی یک دا...

شانزدهمین کتاب از مجموعه 'ادب فکر ـ علوم اجتماعی 'شامل مقالاتی از 'رضا داوری اردکانی 'است .در این کتاب مطالبی درباره بنیادهای نظری علم و فلسفه فراهم آمده, ضمن آن که ارتباط علم با مقولاتی نظیر دین, تکنیک, ایدئولوژی و اخلاق بیان شده است .افزون بر آن, ویژگی‌های علم در ایران به اختصار تشریح شده, همچنین مولف شرایط و موانع تاریخی علم و پژوهش در ایران را شرح داد...آن چه در این کتاب می‌آید, معرفی اجمالی عقلانیت در اندیشه((پوپر)) و بررسی زمینه‌ها و آثار آن, همچنین ارائه برخی نظریات انتقادی بر عقلانیت و علم‌شناسی ((پوپر)) است .نگارنده در مبحث((عقلانیت و نقدپذیری)) خاطر نشان می‌کند که ... ((پوپر پایه‌ای‌ترین عنصر عقلانیت را انتقاد می‌داند, هر جا مسلک عقلی, شیوه عقلی, نظریه معقول, و هر نوع اتصاف دیگری به عقلانیت در کار ب...مباحث متعددی که در این کتاب مطرح می‌شود عبارت است از منشا انسان تا گسترش فرهنگ‌ها و تمدن‌ها, فنون و علوم, زیست‌شناسی پایه تا پزشکی بالینی, فرضیه داروین تا فلسفه‌ها و دین‌ها, مقوله هنر تا احکام اخلاقی, ستاره‌بینی تا پزشکی‌های جانبی که از این همه تحت عنوان 'راه‌های شناخت 'سخن می‌رود .نگارنده می‌کوشد تا حدود و ویژگی‌های هر یک از این راه‌های شناخت را به دقت م...'علم و اعتقاد 'متشکل از سه بخش اصلی است .بخش نخست کتاب, گفت و شنودی است میان دو دانشمند فرانسوی, 'آلبر ژاکار '(زیست‌شناس, کارشناسی ژنتیک و فردی حقیقت‌جو) و 'ژاک ژاکا کاریر '(پژوهش‌گر اسطوره‌ها و اهل ادبیات و هنر) . محور اساسی این گفت و شنود رابطه علم و اعتقاد است .که با مضامینی از این قبیل صورت گرفته است :چرا آدمیان به اعتقادهای خویش بیش از علم خود اعتقاد...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۹ مقاله