آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۵۹ مقاله

در آغاز کتاب, ضمن اشاره به تقسیم‌بندی علوم در فرهنگ اسلامی آثار مربوط به تقسیم بندی علوم و نویسندگان آن‌ها, معرفی شده‌اند. پس از آن ترجمه‌ی رساله‌ی فهرست العلوم فراهم آمده است. این رساله مشتمل بر مقدمه و هفت باب است در خصوص 'تقسیم بندی اولیه‌ی علوم', 'اشاره به علم نافع و انواع آن', 'تقسیم بندی علوم ادبی', 'تقسیم بندی علوم شرعی', 'تقسیم بندی علوم فلسفی', 'تقس...این کتاب به منظور شناسایی و بررسی دیدگاه‌های فلسفی و علمی 'هانری پوانکاره' دانشمند فرانسوی نوشته شده است. پیروزی مکانیک, در جست و جوی مطلق, درباره‌ی ملاک سختی‌ها, تپش و استمرار, درباره‌ی زمان سنج‌ها و اخطارها, بافت کائنات, دنیای استدلال, استنتاج و استنباط, و علم و واقعیت برخی از عناوین و مباحث این کتاب هستند.

در این کتاب سعی شده برداشت‌های نادرست جریان پسامدرن، و برخی از آشفتگی‌های علمی و فلسفی که زیربنای اندیشه پسامدرن‌گرا بررسی میشود. بسیاری از متن‌هایی که در کتاب آمده در اصل به زبان فرانسه انتشار یافته است. نویسندگان کتاب تصریح می‌کنند: 'نخست، مساله‌ی نسبیت باوری شناختی را در نظر می‌گیریم و نشان می‌دهیم که زنجیره‌ی آرایی که از تاریخ و فلسفه‌ی علم سرچشمه می‌گیر...نگارنده ابتدا تعریفی از فلسفه‌ به دست می‌دهد. به زعم وی فلسفه رشته‌ای است که به سوال‌هایی که علم از پاسخ دادن به آن‌ها ناتوان است می‌پردازد. در این بخش نگارنده خاطرنشان می‌سازد. 'در واقع برخی از مسائل فلسفی پیرو تغییراتی در علم طبیعی بوده‌اند. پرسش‌هایی از این‌گونه که فیلسوفان درباره‌ی نفس و جایگاه آن در طبیعت می‌اندیشند، اختیار در برابر جبر، معنای زندگی، هم...نگارنده با طرح مباحثی نظیر این که چرا و چگونه انسان می‌تواند هم‌نوع خود را بکشد؟ چرا جرم و جنایت در تمام کشورها رو به افزایش است؟ چرا و چگونه ملت‌ها خود را گرفتار دیکتاتوری‌ها می‌کنند؟ چگونه دانشمندان می‌توانند ابزار و ادوات کشتار جمعی بسازند؟ چرا مردمان سیاره‌ی ما محیط زیست خود را آلوده و نابود می‌کنند؟ چرا قدرت‌های بزرگ، بخش عمده‌ی توان مالی خود را صرف ساخ...نگارنده، در كتاب حاضر از سرنوشت علم طي جنگ جهاني او و دوم و پس از آن سخن ميگويد. به زعم وي پس از جنگ جهاني اول و دوم، ضربه‌اي جدي بر علم وارد شد. در اين دوره علم به ميدان جنگ، كشيده شد. به درون حكومت رسوخ كرد و دانشمندان مسئول توليد اشكال جديد و مرگ‌بارتر سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي، نيز طراحي، توليد و سرانجام انفجار بمب شناخته شدند. در اين دوره علم، عمدتا مح...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۹ مقاله