آفتاب

سیستمها

سیستمها

نمایش ۱ تا 25 از ۱۲۲ مقاله

نویسنده در این کتاب بر آن است تا دو مقوله‌ی اطلاعات و آگاهی, در روابط فرد و جامعه و در عوامل متغیر اجتماعی نظیر سیاست, اقتصاد و فرهنگ را تبیین نماید. عناوین برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'تکنولوژی و نظریه تعادل‌های سه جزیی', 'ملاحظاتی بر نظریه تعادلات سه جزیی', 'تکنولوژی و تحول ساخت‌های اطلاعاتی', 'بررسی موضوع تکامل از دیدگاه تئوری تعادلات سه جزیی', 'تقسی...

در کتاب حاضر, مخاطبان با نرم‌افزار Matlabـ یکی از نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه ریاضیات ـ آشنا می‌شوند .کتاب ابتدا مفاهیم اصلی مجموعه بلوک‌های هوا فضا بازگو گردیده است .سپس کاربر مجموعه بلوک‌های هوا فضا در سیمولینک تشریح شده در پایان عملکرد هر بلوک, پارامترها و مشخصات آن توضیح داده شده است .هدف از تدوین این کتاب شناخت و بررسی متدولوژی‌های مطرح در زمینه تجزیه و تحلیل, طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی است .نگارنده پس از بیان کلیاتی در حوزه نظام‌های اطلاعاتی به مطالعه و مقایسه تطبیقی متدولوژی‌های مطرح در حوزه ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی اهتمام نموده نقاط قوت و صعف هر نظام را برشمرده است .وی در پایان مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای استاندارد...

کتاب حاضر برای مطالعه دانشجویان رشته ریاضی کاربردی, کامپیوتر و مخابرات تدوین شده است و شامل اطلاعاتی است درباره نظریه اطلاعات و کدگذاری. 'نظریه اطلاعات مربوط به انتقال اطلاعات از یک فرستنده به یک گیرنده می‌توانند انسان یا ماشین باشند. در اکثر اوقات این دو متفاوت هستند, ولی وقتی اطلاعات ذخیره می‌شود تا بعدا اعاده گردد, گیرنده می‌تواند همان فرستنده در زمان آین...مطالب این کتاب برای دانشجویان کامپیوتر ـ نرم‌افزار در مقاطع کاردانی و کارشناسی فراهم آمده است. در فصل نخست، مفهوم 'ارائه' تشریح شده سپس در فصل‌های بعدی فرآیند تحقیق علمی و شیوه‌های ارائه، هم‌چنین دو ابزار رایج برای ارائه معرفی شده است. 'ارائه‌ی شفاهی'، 'ارائه‌ی کتبی'، 'مستند سازی'، 'واژه پردازی به کمک کامپیوتر' و 'آشنایی با Power point' برخی از مباحث این ک...

در کتاب حاضر، با بررسی پدیده‌های آشوب در سیستم‌های پویا، چگونگی تحول در سیستم‌های سازمانی و مدیریتی تحقیق و بررسی شده و برای تبیین خصلت‌های عمومی و جهان شمول پدیده‌ی آشوب در سیستم‌های پویای غیر خطی هم چنین معادله‌ی اثریستیک در جایگاه الگوی بوم شناسی مطرح گردیده است. به این ترتیب تاثیر و حساسیت شرایط اولیه و پارامترهای کنترل در تکوین پدیده‌ی دوپودگی و بروز وض...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ مقاله