آفتاب

سیستمها

سیستمها

نمایش ۱ تا 25 از ۱۲۲ مقاله


اين كتاب به منظور تبيين و تشريح، نيز سابقه‌ي حضور و به كارگيري تفكر سيستماتيك در جهان، به نگارش درآمده است. بر اين اساس نگارنده ابتدا تعريفي از اين نوع تفكر به دست مي‌دهد. در اين تعريف، تفكر سيستماتيك، تفكري هوشمندانه است كه از روي قاعده و نظم صورت مي‌پذيرد. فرضيه‌ي اساسي اين نوع تفكر، ارتباط هر موضوع (چيز) با موضوعات اطراف خود هست يعني الگوپذيري و اثرگذاري....

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ مقاله