آفتاب

دانش

دانش

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۶ مقاله


كتاب حاضر، راهنمايي كاربردي است در زمينه‌ي پژوهش‌نامه‌نويسي كه با تاكيد بر آموزه‌هاي اسلامي هم‌چون قرآن و حديث و تجربه‌هاي پژوهشي محققان و.. نگاشته شده است. بر اين اساس، ضمن بيان كلياتي هم‌چون اهميت و فوايد پژوهش‌نامه‌نويسي، آفات و لغزش‌گاه‌هاي پژوهشي، ويژگي‌هاي پژوهش‌نامه‌ي مطلوب و حيطه‌ها و قالب‌هاي پژوهش‌نامه‌نويسي (شامل توليد اثر علمي جديد، نقد، ترجمه و...

كتاب حاضر با هدف آشنا ساختن دانشجويان رشته‌هاي مختلف علوم انساني از جمله اقتصاد، مديريت، حسابداري، علوم اجتماعي و... با روش‌هاي علمي تحقيق در يازده فصل به نگارش درآمده است. در فصل اول، روش‌هاي مختلف شناخت، تعريف و هدف علم و ويژگي‌هاي علوم انساني و مراحل علمي تحقيق آورده شده و در فصل دوم، عناصر اساسي تحقيق شامل مفاهيم، متغير و انواع آن، فرضيه و منابع آن، انوا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶ مقاله