آفتاب

مابعدالطبیعه (حکمت نظری)

مابعدالطبیعه (حکمت نظری)

نمایش ۱ تا 25 از ۳۶ مقاله

در کتاب مباحثی اجمالی در حوزه مابعدالطبیعه (متافیزیک) مطرح می‌گردد .بحث آغازین کتاب عبارت است از 'تقدیر گرایی :آنچه شدنی است, خواهد شد 'و 'جبر گرایی :هر چیز به چیز دیگری می‌انجامد .'پس از آن, موضوع 'آزادی در برابر جبرگرایی 'طرح می‌گردد که از مباحث مهم متافیزیک در طول تاریخ فلسفه بوده است .به سخن دیگر, تضاد آشکار میان جبرگرایی و اعتقاد به آنچه اراده آزاد ی...'تاریخ مابعدالطبیعه 'عنوان مقاله‌ای است از 'پل ادواردز ( 1923ـ) 'که در دایره‌المعارف فلسفی کشور انگلستان به چاپ رسیده است .در این کتاب علاوه بر مقاله مذکور, مقاله‌های وجودشناسی, ایده‌ها (مثل, دیدارها, صور, اعیان ثابته, صور ذهنی), دیالکتیک (سیر عقلی, جدل), و پدیدارشناسی نیز از همین نگارنده, گردآمده است .کلمه مابعدالطبیعه ماخوذ از عبارت یونانی Meta Ta Physi...کتاب حاضر شامل نوشته‌ها و مقالات فلسفی و روان‌شناختی((کریشنا مورتی)) است. مقالات ذیل سه بخش با این عناوین سامان یافته است :((گفت و گوی کریشنا مورتی و دکتر دیوید بوهم)), ((بحث و گفت و گو)), ((پرسش‌ها و پاسخ‌ها)) .در این مقالات مسئله حقیقت, امکان درک حقیقت, خودآگاهی انسان در یک آمیخته منحصر به فرد و جهان واقعیت و آنچه هست, بررسی و تبیین می‌شود .

'نویسنده در تالیف کتاب, اهداف سه گانه‌ای را در نظر دارد و متناسب با آن کتاب را به سه بخش تقسیم می‌کند: در بخش نخست, نظام‌های مابعدالطبیعی افلاطون, ارسطو, بار کلی, لایبنیتس و برادلی را طرح می‌کند؛ در بخش دوم, اشکالات کلی و ردیه‌های کانت, اهل اصالت تحقیق پذیری, و ویتگنشتاین بر مابعدالطبیعه را می‌آورد؛ و در بخش سوم, به تبیین‌های جدیدی می‌پردازد که برخی اندیشمند...در نوشتار حاضر شرحی بر مقاله نخست الهیات شفا نوشته ابوعلی سینا درج گردیده است. گفتنی است که 'کتاب الهیات شفا مشتمل بر ده مقاله است مقاله اول آن هشت فصل را دربر می‌گیرد. در دو فصل نخست مقاله اول مطالبی پیرامون موضوع فلسفه ارائه شده است.... این کتاب شامل مباحث امور عامه, خداشناسی و مباحثی درباره معاد و نبوت و امثال آن‌هاست.... و اولین کتاب مفصل فلسفی‌ای است که...لایبنیتس این گفتار را به منظور پاسخی به جدال بین دو فیلسوف مهم زمان, یعنی 'نیکولا مالبرانش 'و 'آنتوان آرنو', فراهم آورده است .این گفتار را از برخی جهات می‌توان بازگویی انتقادی مابعدالطبیعه‌ای دانست که به مابعدالطبیعه 'مالبرانش 'بی شباهت نیست .در بخشی از کتاب خاطر نشان می‌شود : 'اصلاح مورد ادعای لایبنیتس در مورد صورت‌های جوهری با نقادی او از گزارش دکارت از...این نوشته, کوششی است برای ترجمه((مابعدالطبیعه)) ارسطو که با استفاده از هفت ترجمه و تفسیر مابعدالطبیعه به رشته تحریر درآمده است .مهمترین این منابع, ترجمه آلمانی((هرمان بونیتس ((H.Bonitzاست که اساس کار قرار گرفته و از ترجمه‌های دیگر برای مقابله استفاده شده است .ارسطو در کتاب خود در باب این موضوعات بحث می‌کند :((وجود)), ((واقعیت)), ((جوهر)), ((زمان و مکان)),...

مباحث کتاب حاضر, تمهیدی است بر مابعدالطبیعه که نگارنده سعی دارد زمینه ورود به این معرفت را هموار سازد و در پی آن مباحثی از این قبیل را تبیین نماید : شخص و بدن, اختیار و اصالت موجبیت, تقدیر, جبر و اختیار, زمان و مکان, علیت, خدا, و وجود و عدم .مترجم در این اثر بخش‌هایی را نیز به کتاب افزوده و در آن نظریات فیلسوفان مسلمان را درباره بعضی مسائل مابعدالطبیعه بیا...در این کتاب بخشی از اندیشه‌های فلسفی 'مارتین هیدگر '( 1889ـ 1976) براساس نوشته‌های افرادی چون :والتر, آلبرت داندین, بیمل, لودویگ لندگرب, و برنارد دلفگاوو نقد و تفسیر شده است .ابتدای کتاب شرح کوتاهی است از زندگی و مراحل رشد تفکرات فلسفی 'هیدگر 'که در پی آن دیدگاه‌های فلسفی و شیوه هستی شناسانه وی مطرح می‌شود .سایر مباحث کتاب از این قرار است' :خوف و مراقبت, ک...

در این کتاب مطالبی درباره علوم غریبه یا ماورائ‌الطبیعه براساس تجربیات مولف فراهم آمده است .وی یافته‌های خود را در خصوص((عبور از آتش)), ((هیپنوتیزم)), ((قدرت‌های هیپنوتیزمی)), ((پیش‌گویی)), ((آینده‌نگری)) و ((هاله انسانی)) ـ که برگرفته از تعالیم راهبان دیرها و بودائیان چین, هند, تایلند و فیلیپین است ـ در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد .

مجموعه حاضر مشتمل بر متن عربی, ترجمه و توضیح چهل حدیث و روایت از امام حسین (ع) است که با عناوینی از این دست تدوین شده‌اند' :ارزش احیاگری دین', 'احساس مسئولیت همگانی', 'ترس و طمع', 'شناساندن اثر گناه', 'رعایت حق مردم', 'فرصت شناسی', 'افشاگری', 'ایجاد تقابل بین فرد و وجدان 'و 'برپایی فرایض .'

مجلد حاضر، مجموعه‌ای است از ده مقاله‌ی فلسفی و دو یادداشت در یادبود شادروان 'دکتر یوسف علی آبادی'. از میان مقاله‌ها، شش عنوان به زبان انگلیسی، و باقی به فارسی است عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'یوسف‌ ما/ رحمان نجل رحیم'، 'پیچیدگی: نگرشی نوین در علوم/ شاهین روحانی'، 'درآمدی بر پدیدارشناسی تخیل/ علی قیصری'، 'انگیزه‌ی فرگه از مطرح کردن 'معنی' چیست؟/ محمد علی حجتی...نگارنده در این کتاب راه‌کارهایی معنوی را برمی‌شمارد تا به وسیله‌ی آن‌ها بتوان مشکلات را حل نمود، زندگی را در جهت مثبت متحول کرد و به موفقیت و سعادت دست یافت. برای نمونه یکی از این عوامل، خودشناسی است که درباره‌ی آن می‌خوانیم: 'انسان باید به معایب و مزایای خود واقف شود تا به این وسیله بتواند معایب را رفع کرده مزایا را به حداکثر برساند. در تعیین اهداف، خودشناس...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۶ مقاله