يکى از اثرات اجتماعى مناطق آزاد در بعد فرهنگي، جلوگيرى از برخى عوارض مسافرت به کشورهاى خارجى است بدين ترتيب که:


”طبق آمار موجود ساليانه، ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر از کشور خارج و همين ميزان به کشور وارد مى‌شوند، که حدود ۲۰۰،۰۰۰ نفر آنان را حجاج و مسافرين سوريه تشکيل مى‌دهند، و يک ميليون نفر نيز به ساير نقاط مسافرت مى‌نمايند. عمده مسافرت‌ها، به کشورهاى منطقه و همسايه ايران (از قبيل ترکيه و پاکستان و کشورهاى عربي) مى‌باشند. طبق بررسى‌هاى انجام شده، اغلب مسافرينى که از کشور خارج مى‌شوند، به قصد انجام معامله و خريد اجناس به خارج مى‌روند، که بتوانند از سهميه کالاهاى همراه مسافر براى يک بار در سال استفاده نمايند، و چون در کشورها خصوصاً کشورهاى ترکيه و آلمان و برخى از کشورهاى عربي، اصول شعائر اسلامى به‌طور کامل رعايت نمى‌شود، لذا مشکلات زيادى در اين رابطه به‌وجود مى‌آيد. بنابراين مى‌توان اين کار را از طريق بنادر آزاد انجام داد، که آثار منفى فوق‌الذکر را هم در بر نداشته باشد“.


علاوه بر آن تعداد زيادى از افراد اعزامى به خارج از کشور اجير دست سرمايه‌داران مى‌باشند، که با وضعيت اَسفبارى در منازل و مسافرخانه‌هاى کثيف امارات و يا ترکيه اسکان و متحمل هرگونه ذلّت و تحقيرى مى‌شوند، که مى‌توان با به‌وجود آمدن مناطق آزاد همچون کيش، از اينگونه موارد نيز جلوگيرى کرد.