به‌وجود آوردن ارتباط بين فعاليت‌هاى مناطق آزاد و فعاليت‌هاى اقتصادى قلمرو گمرکى به‌گونه‌اى دو طرفه مفيد است و بايد تشويق گردد. از اينروي، جابه‌جائى کالاها را در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد بايد تسهيل نمود.


توليد برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نمايد که بعضى از عمليات توليدى در خارج از منطقه يعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زيرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکميل توليد فراهم نباشد. از اينروى گمرکات بايد حمل و جابجائى کالاها ر ا در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد تحت پوشش معيارهاى کنترل و سندسپارى ساده تسهيل نمايند. چنين همبستگى مى‌تواند موجب خلق فرصت‌هاى شغلى بيشترى در داخل قلمرو گمرکى شود. به علاوه، بايد اجازه داده شود که کالاهاى ساخت داخل به آسانى داخل مناطق آزاد بشوند و از حقوق عوارض داخلى با فرض اينکه اين کالاها به خارج از کشور صادر شده‌اند معاف گردند. اين امر موجب تشويق مناطق آزاد با استفاده از کالاهاى توليد شده در قملرو گمرکى خواهد شد. بعضى از کشورها تصريح مى‌نمايند که پرداخت مربوط به خريد و فروش اينگونه کالاها که از قلمرو گمرکى براى مناطق آزاد پذيرفته مى‌شوند با ارز خارجى باشد در حالى که بعضى ديگر پرداخت پول داخلى را قبول مى‌کنند به شرط آنکه اين پرداخت از طريق تسعير ارزى وارد سيستم بانکى شده باشد.


کالاهائى که به موجب روش‌هاى ورود موقت عمل توليد فرآورى در داخل قلمرو گمرکى برروى آنها انجام شده و مستحق درابک يا بازپرداخت حقوق و عوارض در صورت صدور مى‌باشند، اگر در مناطق آزاد پذيرفته شوند مى‌توان روش‌هاى ورود موقت را خاتمه يافته تلقى کرد.


چون روش‌هاى ورود موقت مى‌توانند زودتر از وقتى که کالاها واقعاً از کشور صادر مى‌شوند خاتمه‌پذير هستند، صادرکنندگان در قلمرو گمرکى مى‌توانند ادّعاى درابک يا برگشت حقوق و عوارض را بنمايند و آزاد کردن سپرده‌ها را خيلى زودتر از انجام واقعى صدور کسب کنند. کالاهائى که در مناطق توليد مى‌شوند، امکان دارد گاه براى مصرف داخلى به قلمرو گمرکى فروخته شوند، با اين کالاها مانند مشابه کالاهاى وارد شده به قلمرو گمرکى رفتار مى‌شود و از اين‌رو مشمول حقوق و عوارض وارداتى مى‌باشند. البته، بعضى از کشورها، ميزان حقوق و عوارض وارداتى را با پورسانت‌هائى با درنظر داشتن اين قضيه يعنى ارزش کالا که در منطقه آزاد از طريق استفاده از کارگران محلى افزوده شده است، کاهش مى‌دهند. ارزش افزوده در مناطق آزاد تا حد زيادى بر مبناى کار انجام شده مى‌باشند. البته، اينگونه کاهش حقوق و عوارض تنها در حدى که به‌طور زيان‌آورى بر هيچ صنعت يا فعاليت داخلى قلمرو گمرکى اثر نگذارد داده مى‌شود. از اينروى مقامات گمرکى بايد سندسپارى و روش‌هائى که ساده‌تر بوده و انعطاف‌پذيرتر باشند را اختيار نمايند تا به اين همبستگى که موجب يکپارچگى بيشتر فعاليت‌هاى تجارى مربوط به صادرات کشور مى‌گردد حالت اجرائى بدهند.


بايد فرم‌هاى ساده‌اى طرح نمود که تنها براى اطلاعات ضرورى باشند. کنترل مبتنى بر اسناد جهت ترخيص کالاهائى که به منطقه وارد مى‌شوند و آن را ترک مى‌کنند بايد به‌صورت نظارت تصادفى در صورت اقتضاء، بجاى کنترل‌هاى فيزيکى بازدارنده برقرار شود.