- يک سيستم بانکى روان و دقيق


- قوانين گمرکي، مالياتى و بانکدارى الکترونيک


- کد تجارى محصول


- تهيه و تدوين نظام ملى اطلاعات و نظام حقوق اطلاع‌رسانى (کپى رايت)


- امنيت اطلاعات


- محرمانه‌بودن اطلاعات شخصى (Privacy)


- تطبيق مقررات ملى با مقررات متحدالشکل بين‌المللي


- توسعه تکنولوژى عام (Generic) مانند ميکروالکترونيک، مهندسى نرم‌افزار


- وجود يک بستر قانونى جهت اجراى تجارت الکترونيکي


- همکارى دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتى و سازمان‌هاى مختلف


- پذيرش اسناد الکترونيکى توسط قوه‌قضاييه (بجاى اصل سند مالکيت)


- تأمين صدور و بکارگيرى کارت‌هاى اعتبارى و نظام انتقال الکترونيکى اسناد توسعه شبکه بانکي


- تأمين خطوط ارتباطى پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتى به‌شکل بى‌سيم


- معرفى مرجع نمونه گواهى امضاء ديجيتالى در کشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مرجع.