به‌دنبال متداول‌شدن تجارت الکترونيکى (e-commerce) در سالهاى اخير پديده نوين ديگرى به‌نام دولت الکترونيک (e-government) مطرح شده است. مهمترين ويژگى اين پديده ايجاد بسترى مناسب جهت ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثربخشى بالاتر مى‌باشد که همواره موردنياز و دغدغه‌خاطر مردم و دولت‌ها بوده است.


بدين ترتيب ضمن ايجاد ارتباطى بهتر بين آحاد مردم و دولت، خدمات بسيارى در قالب e-government به سه دسته از مشتريان قابل عرضه مى‌باشد، اين مشتريان قادرند با استفاده از شبکه‌هاى وب با دسترسى به سايت‌هاى دولت الکترونيک در فعاليت‌هاى اجتماعي، سياسي، اقتصادى و فرهنگى شرکت نمايند يکى از مهمترين اهداف ايجاد دولت الکترونيک تحقق‌بخشيدن به مردم‌سالارى الکترونيک است که تمامى شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند.


هم‌اکنون بيش از يکصد سايت اينترنتى در ايالات متحده بصورت online درحال ارائه خدمات دولتى به مردم مى‌باشند. در نيوزلند نيز پايگاه‌هاى بسيارى ايجاد شده‌اند که بصورت online اطلاعاتى درمورد ساختار و فعاليت‌هاى دولت ارائه مى‌دهد.


پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، ثبت شرکت، ثبت تولد و مرگ، تقاضا و دريافت مجوز فعاليت‌هاى ساختماني، تجديد جواز کسب و اينگونه فعاليت‌ها از موارد مختلف تعاملات با دولت الکترونيک است.

مزاياى دولت الکترونيک

۱. دسترسى مستقيم به ادارات دولتى و مقامات و نيز تسهيل در تعاملات فيمابين ادارات با يکديگر و مشتريان آنها.


۲. صرفه‌جويى در زمان و امور حمل‌ونقل و بهبود ترافيک


۳. حذف و يا به‌حداقل رساندن مکاتبات کاغذي


۴. کاهش هزينه خدمات و افزايش کيفيت آنها


۵. ارائه خدمات در هرکجا و در هر زمان