اين نوع کارت‌ها مى‌توانند بين يک تا چهار کيلوبايت داده را درخود نگهدارند اما فاقد هرگونه پردازشگر مقيم روى کارت مى‌باشد. لذا نمى‌توان داده‌هاى کارت را دستکارى نمود و ازاين‌رو کارت‌خوان مخصوص اين کارت‌ها عمليات ثابتى را روى داده‌ها انجام مى‌دهند.