سراب قروه

در بخش جنوبى شهر قروه سرابى طبيعى وجود دارد که يکى از تفرج‌گاه‌هاى مردم منطقه محسوب مى‌شود. اين سراب داراى آبى خوب و گوارا است. به همين دليل شهر قروه در کنار آن ايجاد شده است. بخشى از آب کشاورزى و مشروب قروه از اين آب تأمين مى‌شود.


آبشار کويله

يکى از مکان‌هاى ديدنى استان کردستان آبشار کويله است که در شهرستان مريوان و در مسير جاده مريوان-سقز واقع شده است. اين آبشار زيبا در فصل بهار از مکان‌هاى ديدنى و زيباى منطقه محسوب مى‌شود.

چشمه آب تلخ (پيرصالح)

چشمه آب تلخ در روستاى قشلاق از شهرستان بيجار قرار دارد. علت نامگذارى اين چشمه به علت تلخ بودن آب آن است. هرچند دليل تلخ بودن آب اين چشمه به روشنى مشخص نشده است، اما آب آن براى درمان بيمارى‌هاى روماتيسمى مؤثر است.

چشمهٔ کواز

اين چشمه در ۵۰ کيلومترى شمال غربى کامياران و در ۱۰ کيلومترى شمال غربى روستاى پلنگان در دامنهٔ کوه واقع شده است. آب اين چشمه طعم گوگردى دارد و در محل جوشش آن از زمين، رنگ آب شيرى است و خود نشان دهندهٔ وجود مواد آهنى و گوگردى در آب است. آب اين چشمه در استخر کوچکى جمع مى‌شود و از آن براى نوشيدن و نيز درمان بيمارى‌هاى مجارى تنفسي، روماتيسمى و بيمارى‌هاى جلدى استفاده مى‌شود.

چشمه خاورآباد

اين چشمه در جنوب شرقى چشمهٔ سراب بيجار واقع است.

چشمهٔ قم‌چقاى

در ۱۷ کيلومترى قم‌چقاى در دهستان سياه منصور شهرستان بيحار واقع است.

چشمهٔ هفت آسياب

در روستاى شريف‌آباد از دهستان سياه‌منصور واقع است.