استان کردستان از طبيعتى زيبا برخوردار است و جنگل بخشى از زيبايى‌هاى استان را شکل بخشيده است. جنگل‌هاى استان در اطراف شهرهاى بانه و مريوان واقع شده و بعد از جنگل‌هاى شمال کشور در درجه دوم اهميت قرار دارد.


کردستان تحت دو عامل بارز خشکى تابستان و سرماى زمستان کوهستان‌ها قرار دارد. بخش وسيعى از استان در شرايط آب و هوايى کوهستانى سرد و مديترانه‌اى با باران بهاره قرار دارد.