رودسر

مرکز آن رودسر و داراى شش شهر به نام‌هاى املش، چابکسر، رحيم‌آباد، رودسر، کلاچاى و واجارگاه است و سه بخش دارد:- بخش املش:

مرکز آن شهر املش و دهستان‌هاى آن املش جنوبى، املش شمالى، سمام و کجيه


- بخش رحيم‌آباد:

مرکز آن شهر رحيم‌آباد و دهستان‌هاى آن اشکور سفلى، اشکور عليا، سيارستاق، رحيم‌آباد و شوئيل است.


- بخش مرکزى:

داراى چهار شهر به نام‌هاى رودسر (مرکز شهر و دهستان)، چابکسر، کلاچاى و واجارگاه و دهستان‌هاى آن اوشيان، سياهکارود، چينى‌جان و رضامحله است.


جعيت شهرستان رودسر براساس آخرين سرشمارى ۲۰۲،۶۲۲ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

ميدان شهردارى، کاخ نهارخوران، بازار شهر رودسر، باغ‌هاى چاى و مرکبات، رودخانه پل‌رود، منطقه سياهکله‌رود و ييلاقات اشکور، آبشار سجيران، آرامگاه۹ ابوجعفر ثايرى در ميانده

صومعه‌سرا

مرکز آن شهر صومعه‌سرا و دارى دو شهر و سه بخش است.- بخش تولم:

مرکز آن شهر مرجقل و دهستان‌هاى آن تولم و هندخاله


- بخش مرکزى:

مرکز بخش شهر صومعه‌سرا و دهستان‌هاى آن ضيابر، طاهرگوراب و کسما است.


- بخش ميرزاکوچک خان جنگلى:

مرکز بخش روستاى گوراب زرميخ و دهستان‌هاى آن گوراب زرميخ و مرکيه


جمعيت صومعه‌سرا براساس آخرين سرشمارى ۱۳۶،۷۱۰ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

مناره آجرى گسکر، باغ‌هاى چاى، مراکز پرورش کرم ابريشم، مزارع توتون

فومن

مرکز آن شهر فومن و داراى سه شهر به نام‌هاى شفت، فومن و ماسوله و دو بخش است.- بخش شفت:

مرکز آن شهر شفت و دهستان‌هاى آن احمد سر گوراب، جيرده و چوبر


- بخش مرکزى:

داراى دو شهر به نام‌هاى فومن و ماسوله و دهستان‌هاى ان آليان، رودپيش، سردار جنگل، گشت، گوراب پس، لولمان و ملاسرا است.


جمعيت شهرستان فومن براساس آخرين سرشمارى ۱۰۳،۱۹۲ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

پارک کودک، قلعه رودخان، خرابه‌هاى قصر تاريخى در اله‌دار کوه، ويرانه‌هاى قصر سلسله جادو در محلى به نام زرين کول

لاهيجان

مرکز آن لاهيجان و داراى دو شهر به اسامى سياهکل و لاهيجان است. بخش‌هاى آن:- بخش ديلمان:

مرکز آن روستاى ديلمان و دهستان‌هاى آن ديلمان و پيرکوه است.


- بخش سياهکل:

مرکز آن شهر سياهکل و دهستان‌هاى آن توتکى، خرارود و مالفجان است.


- بخش مرکزى:

مرکز آن شهر لاهيجان و دهستان‌هاى آن آهندان، بازکياگوراب، رودبنه، رودبنه، شيرجوپشت، لفمجان، ليالستان و ليل است.


جمعيت شهرستان لاهيجان براساس آخرين سرشمارى ۲۰۴،۳۰۲ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

سلسله جبال شيطان کوه، بولوار آزادى و استخر لاهيجان، باغ‌هاى زيباى چاى، آرامگاه کاشف‌السلطنه (موزه چاى ايران)، پارک کودک، پارک شهر، بناهاى تاريخى، ميدان سردار جنگل (چهار پادشاه)، ايستگاه کشاورزى، کارخانه‌هاى توليد چاى خشک، آرامگاه شيخ زاهد گيلانى و جاده کوهستانى سياهکل به ديلمان، مناطق تاريخى و ييلاقى اسپيلى و ديلمان

لنگرود

مرکز آن شهر لنگرود و دارای سه شهر به اسامی لنگرود ، کومله و شلمان و دارای یک بخش به نام بخش مرکزی است.دهستان‌های آن عبارتند از:

- چاف

- درياسر

- ديوشل

- کومله

- گل سفيد

- لات ليل


جمعيت شهرستان لنگرود براساس آخرين سرشمارى ۱۳۶،۵۷۵ نفر است.


- برخى مراکز ديدنى:

پل خشتى، باغ‌هاى چاى، بقعه دوازده تن ملاط، پارک‌شهر، پناهگاه حيات‌وحش امير کلايه، محله‌ها، بقعه آقا سيد حسن، باغ‌هاى مرکبات، ساحل ماسه‌اى و منطقه‌ تفريحى چمخاله