آذربايجان شرقى با وسعتى معادل ۹/۴۶،۹۲۹ کيلومتر در شمال غربى فلات ايران جاى دارد. آذربايجان شرقى از شمال به وسيلهٔ رود ارس با جمهورى‌هاى آذربايجان، ارمنستان و ايالت خودمختار نخجوان، از غرب به درياچهٔ اروميه و رود قطور، از جنوب به زنجان و از شرق به کوه‌هاى سبلان، چهل نور و گردنهٔ صائين و رودخانهٔ درّه رود از استان اردبيل محدود است.