جمعيت کوبا در سال ۱۹۹۴، ۱۱،۰۶۴،۳۴۴ نفر بوده است که در سرزمينى به وسعت ۹۲۵۰ کيلومتر مربع زندگى مى‌کنند. تراکم نسبى در کيلومتر مربع ۶/۸۷ نفر است و تا سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۱،۵۳۲ ميليون نفر مى‌رسد. گواتمالا با وسعتى در همين حدود تنها ۴،۷۰۰،۰۰۰ نفر و هندوراس ۲،۴۰۰،۰۰۰ نفر جمعيت دارند. شيلى با وسعتى هفت برابر کوبا جمعيتى برابر با کوبا دارد. در خصوص آرژانتين وسعت اين کشور ۲۴ برابر کوبا است و جمعيت آن به زحمت به سه برابر کوبا مى‌رسد (۲۳ ميليون) به اين ترتيب کوبا به دليل وضعيت جزيره ‌اين خود و تراکم جمعيت، يک گروه جمعيتى مهم را عرضه مى‌دارد.


هنگامى که کريستف کلمب به سواحل کوبا رسيد دو قوم که قاره آمريکاى‌جنوبى آمده بودند در مجمع‌الجزاير آنتيل سکونت داشتند: کارائيب‌ها (Caraibes) و آراواک‌ها (Aravaks). در کوبا و هائيتى بويژه گروهى از آراواک‌ها به نام تاينوس (Tainos) زندگى مى‌کردند. تاينوس‌ها کشاورزانى بودند مهربان و آرام. گروه ديگرى حد غربى جزيره را در اختيار داشتند، سرخ‌پوستان سيبونى (Ciboney). آنها عقب‌مانده‌تر از تاينوس‌ها بودند و از راه صيد ماهى زندگى مى‌کردند همچنين در غارها سکونت داشتند. به نظر مى‌رسد ابزارى که استفاده مى‌کردند بسيار ابتدائى بوده و به کار کشاورزى نمى‌پرداخته‌اند.


به ازدواج‌هاى اوليه و معدودى که ميان اسپانيائى‌ها و سرخ‌پوستان روى مى‌داد، بزودى ازدواج‌هاى ميان اسپانيائى‌ها و سياه‌پوستان آفريقايى اضافه شد. طى سيصد سال، از زمان ورود اسپانيائى‌ها تا دوره الغاى بردگى در کوبا کشتى‌هاى حامل سياه‌پوستان حدود يک ميليون آفريقايى را در خاک کوبا پياده کرده‌اند. به اين ترتيب ما مى‌توانيم ماندينگ‌هاى (Mandingue) کنگويي، لوکوميس‌ها (Lucumis) و ساير اقوام آفريقايى را در کوبا بازيابيم. پديده اصلى در اين رشد جمعيت، تولد دورگه‌ها است: در سال ۱۹۸۹، ۲/۱۷% جمعيت کوبا دورگه بوده‌اند. ۹/۱۴% سياه‌پوست و ۹/۶۶% سفيدپوست. اکثر سفيدپوستان از کريولواها (Criollo) يعنى سفيدپوستان زادهٔ کوبا تشکيل شده‌اند. به سبب نياز به نيروى کار و براى پاسخگويى به اين نياز عناصر ديگرى نيز به جمعيت کوبا داخل شده‌اند: چند هزار چيني، سرخ‌پوستان يوکاتان (Yucatan) (مکزيک) و سپس از ساکنان هائيتى و آمريکاى شمالى و سرانجام شمار کمى مهاجران اروپائى (لهستاني، ايتاليايي، فرانسوي، آلماني، ...) اغلب يهودى مذهب.آ. نونز خيمه‌نز (Nunez Jimenez) جغرافيدان کوبايى ترکيب قومى ملت کوبا را (به درصد) به شرح زير برآورده کرده است:

جدول ترکيب قومى ملت کوبا (به درصد)

سال ۱۸۸۹ سال ۱۹۴۳ سال ۱۹۵۳
نژاد زرد
نژاد سياه %۱۴/۹ %۹/۷ %۱۲/۴
نژاد سفيد %۶۶/۹ %۷۴/۳ %۷۲/۸
دورگه %۱۷/۲ %۱۵/۶ %۱۴/۵


رشد درصد سفيدپوستان به دليل ممنوع شدن تجارت برده در پايان قرن نوزدهم بوده است. جدول زير به وضوح نشانگر افزايش مداوم جمعيت رنگين پوستان تا سال ۱۸۷۰ و آغاز فرايند تقليل آن از اين تاريخ به بعد مى‌باشد.

جدول نشانگر افزايش مداوم جمعيت رنگين پوستان تا سال ۱۸۷۰ و آغاز فرايند تقليل آن

سال ميلادى سفيدپوست رنگين پوست
۱۸۰۴ ۲۳۴،۰۰۰ ۱۹۸،۰۰۰
۱۸۱۹ ۲۳۹،۸۳۰ ۳۱۳،۲۰۳
۱۸۳۰ ۳۳۲،۳۵۲ ۴۲۳،۳۴۳
۱۸۴۱ ۴۱۸،۲۹۱ ۵۸۹،۳۳۳
۱۸۵۰ ۴۷۹،۴۹۰ ۴۹۴،۲۵۲
۱۸۶۰ ۶۳۲،۷۹۷ ۵۶۶،۶۳۲
۱۸۶۹ ۷۹۷،۵۹۶ ۶۰۲،۲۱۵
۱۸۷۷ ۹۸۵،۳۲۵ ۴۹۲،۲۴۹
۱۸۸۷ ۱،۱۰۲،۶۸۹ ۴۸۵،۱۸۷