بهداشت شير

در بهداشت شير سلامت منبع توليد (حيوان)، عدم آلودگى جانور در زمان دوشيدن شير، دورريختن ابتداى شير، تميز بودن ظرف شير و شستشوى دست قبل از دوشيدن بايد حتماً رعايت شود. شير فاسدشده داراى بوى تند و مزه ترش و زننده است. براى تهيه شير پاستوريزه بايد به‌مدت حداقل ۳۰ دقيقه آن را در دماى ۶۵ درجه سانتيگراد حرارت داد. در اين‌صورت به‌مدت ۲ تا ۳ روز در يخچال قابل نگهدارى است. استريله‌کردن شير زمان نگهدارى آن را طولانى‌ مى‌نمايد.

بهداشت پنير

پنير بايد به‌مدت طولانى حداقل دو ماه در آب نمک غليظ نگهدارى شده باشد. پنير سالم، نمک سود، سفيد رنگ و بدون طعم، بو و مزه تند است. وجود تخلخل در قالب پنير، نشانه سلامت بيشتر اين ماده غذائى است.

بهداشت کره

کره بهداشتى مزه طبيعى و بوى مطبوع دارد. بوى نامطبوع و مزه تند نشانه فساد کره است. درجه حرارت مناسب براى نگهدارى کره ۲/۵ درجه سانتيگراد است که در اين درجه، حرارت و رطوبت ۸۰ تا ۸۵ درصد کره تا دو ماه به‌طور بهداشتى قابل نگهدارى است. با اضافه‌کردن نمک به کره ديرتر اکسيد و فاسد مى‌شود.

بهداشت موادغذائى گياهى

سبزيجات عموماً داراى انگل هستند که با استفاده از ضدعفونى‌کننده‌هائى مثل پودر پرکلرين از بين مى‌روند. براى اين کار سبزيجات را در ده ليتر آب حاوى دو گرم پرکلرين براى مدت ۲ دقيقه ضدعفونى مى‌نمايند. در صورتى‌که ضدعفونى‌کننده‌ها در دسترس نباشد مى‌توان با ريختن يک قاشق بزرگ نمک و يک قاشق بزرگ سرکه در يک ظرف بزرگ حاوى سبزيجات به‌مدت ۲۰ دقيقه آنها را ضدعفونى کرد.


در مصرف مواد غذائى بايد به بهداشت محيط مواد غذائى نيز توجه کرد. محل نگهدارى و پخت مواد غذائى بايد بهداشتى و داراى نور، تهويه و رطوبت مناسب باشد. زباله‌هاى غذائى به‌طريق بهداشتى جمع شود، ظروف بهداشتى باشد و از ظروف زنگ‌زده، لب‌پريده و ترک‌دار و يا جرم‌گرفته به‌هيچ‌وجه استفاده نشود. هرچند وقت يک‌بار ظروف با مايع گندزا شسته شود و اگر مايع ضدعفونى‌کننده در دسترس نباشد آب ۸۰ درجه سانتيگراد ۱۵ الى ۲۰ دقيقه، ضدعفونى مى‌کند.

بهداشت گوشت

قبل از مصرف گوشت بايد از سالم‌بودن منبع توليد آن يعنى دام، ماهى يا پرنده اطمينان حاصل کرد. بيمارى‌هائى مثل کرم کدو، تب‌ مالت، سياه‌زخم و کيست هيداتيک کبد از طريق گوشت غيربهداشتى قابل سرايت است. بوى نامطبوع، تغيير رنگ گوش به‌حالت تيره يا قهوه‌اي، از دست دادن قوام طبيعى گوشت و طعم و مزهٔ نامطلوب علائم فاسد‌شدن گوشت و لزوم عدم مصرف آن است.

آلوده‌کننده‌هاى اصلى گوشت

آلوده‌کننده‌هاى اصلى گوشت عبارتند از: مدفوع و پوست دام، گرد و غبار، دست قصابان و نيز لزوم و تجهيزات کشتار و حمل و نقل که بايستى در تمامى اين موارد رعايت موازين بهداشتى اعم از بهداشت فردى و عمومى و بهداشت محيط مورد توجه قرار گيرد.

روش‌هاى نگهدارى گوشت

روش‌هاى نگهدارى گوشت عبارتند از:


۱. حرارت‌ دادن.

۲. سرد کردن.

۳. انجماد.

۴. خشک کردن.

۵. دود دادن.

۶. پرتوها مثل اشعه فرابنفش.

۷. مواد شيميائى.