آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیشهٔ تابش‌گر


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شیشهٔ تابش‌گر

واژه انگلیسی
Actinic glass

توضیحات
شیشه‌ای با ته‌رنگ زرد که میزان عبور پرتوهای فروسرخ و فرابنفش را کاهش می‌دهد ، گاهی در پنجره یا نورگیر کارخانه‌ها به کار می‌رود.