آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رِزین آکریلی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رِزین آکریلی

واژه انگلیسی
Acrylic resin, acrylate resin

توضیحات
هریک از رزین‌های گرمانرم ساخته شده از اِسترهای اسید آکریلیک ، بسیار پردوام ، پایدار و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شفاف است. به‌عنوان عامل چسباننده ، به‌صورت ورق و به‌عنوان چسب هوا - سخت به‌کارمی‌رود و تشکیل دهندهٔ اصلی بعضی از موارد درزگیر و درزبند است.