آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رنگ آکریلی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رنگ آکریلی

واژه انگلیسی
Acrylic paint

توضیحات
نوعی رنگ لاتکسی که از رزین‌های آکریلی ساخته می‌شود؛ آن را رنگ لاتکسی آکریلی نیز می‌نامند.