آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آکروپولیس ، ارگ شهر


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آکروپولیس ، ارگ شهر

واژه انگلیسی
Acropolis

توضیحات
۱دژ مرتفع شهرهای یونانی معمولاً با معبد الههٔ پشتیبان شهر. ۲آکروپولیس آتن. ۳ هر مجموعه‌ای از ساختمان‌های مرتفع که نماد شهری شمرده می‌شود.