آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اِیکِر-فوت


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اِیکِر-فوت

واژه انگلیسی
Acre-foot

توضیحات
مقدار آب لازم برای پوشاندن زمینی به وسعت یک اِیکِر ، به‌عمق یک فوت ، معادل با ۴۳۵۶۰ فوت مکعب (۴۰۴۶/۹ متر مکعب) گاهی به عنوان معیار اندازه‌گیری حجم مصالح درجا (مثلاً شن) به‌کار می‌رود.