آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ورق آکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ورق آکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustical celling board

توضیحات
مادهٔ عایق صدا به شکل ورق ، که اصولأ برای نصب در سقف‌های معلق طراحی شده است.