آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آجر ضد اسید


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آجر ضد اسید

واژه انگلیسی
Acid-resistance brick

توضیحات
آجر مناسب برای کار در مجاورت مواد شیمیایی؛ معمولاً با ملاط ضد اسید چیده می‌شود.