آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خنثی‌سازی اسید


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
خنثی‌سازی اسید

واژه انگلیسی
Acid neutralizer

توضیحات
دستگاهی که در سیستم فاصلابی تعبیه می‌شود که احتمال تخلیهٔ اسید در آن وجود دارد ، این دستگاه اسید را تا جایی خنثی می‌کند که بتوان آن را وارد سیستم فاضلاب کرد ، بدون اینکه مشکلی بروز کند.