آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مشعل استیلن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مشعل استیلن

واژه انگلیسی
Acetylene troch

توضیحات
مشعلی که در جوشکاری و برشکاری فلزات به کار می‌رود و با گاز استیلن و اکسیژن فشرده کار می‌کند.