آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیلن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
استیلن

واژه انگلیسی
Acetylene

توضیحات
گازی بیرنگ که وقتی با اکسیژن مخلوط شود در دمایی حدود ۳۵۰۰ درجهٔ سانتیگراد می‌سوزد در جوشکاری مصرف می‌شود.