آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اَبرو


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اَبرو

واژه انگلیسی
Accolade

توضیحات
آذینی که روی طاق ، در ، یا پنجره کار می‌شود و از دو خم خاکی تشکیل شده است که در وسط به‌هم می‌رسند؛ غالباً با تزئینات فراوان همراه است.