آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پانل دسترسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پانل دسترسی

واژه انگلیسی
Access panel

توضیحات
پانل قابل باز کردن یک قاب (معمولاً با پیچ بسته می‌شود) و معمولاً آن را در سقف یا دیوار تعبیه می‌کنند ، دسترسی به شیء پنهانی را که توجه مکرر به آن ضروری نیست ، امکان‌پذیر می‌کند.