آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پلاستیک آبِ‌اِسِ


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پلاستیک آبِ‌اِسِ

واژه انگلیسی
ABC plastic

توضیحات
پلاستیکی از گروه اَکریلونیتریل-بوتادی‌اِن-استیرن ، در برابر ضربه گرما و مواد شیمیایی مقاوم است ، برای ساخت لوله به کار می‌رود.