آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیماری حاد ، مرض حاد


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
بیماری حاد ، مرض حاد

واژه انگلیسی
Actue condition.

توضیحات
نوعی بیماری یا اختلال که شروع آن ناگهانی بوده و دورۀ آن کوتاه است. غالباً علائم بیماری‌‌های حاد شدید است.