آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه فعال سازی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تجزیه فعال سازی

واژه انگلیسی
Activation analysis.

توضیحات
روشی است برای تشخیص و اندازه‌‌گیری عناصر شیمیائی در نمونه‌‌هائی از مواد مختلف. نمونه ابتدا توسط ذرات باردار نوترونی یا اشعه گاما بمباران و رادیو اکتیو می‌‌شود. اتم‌‌های رادیو اکتیو جدید تشکیل شده در نمونه خاصیت تشعشعات هسته‌‌ای (مثل اشعه گاما) پیدا می‌‌کنند که می‌‌توان توسط دستگاه آن را تعیین کرد. این روش معمولاً حساس‌‌تر از روش تجزیه شیمیائی است و به‌‌خصوص در تحقیقات حیوانی ، صنعت باستان‌‌شناسی و جرم‌‌شناسی مفید است.