آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیر اسیدی شده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
شیر اسیدی شده

واژه انگلیسی
Acidophilus milk. acidophilus cultured buttermilk.

توضیحات
غذائی است که از ترش کردن شیر توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌‌دست می‌‌آید. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کربوهیدرات‌‌های قابل تخمیر را در روده تخمیر می‌‌کنند و محیط اسیدی به‌‌وجود می‌‌آورند. این غذا برای درمان مسمومیت‌‌های روده‌‌ای در انسان که معمولاً منجر به اسهال می‌‌شود ، تجویز می‌‌گردد.