آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نشاستۀ ذرت تغییر یافته با اسید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
نشاستۀ ذرت تغییر یافته با اسید

واژه انگلیسی
Acid modified corn starch. See corn starch - acid modified.

توضیحات
با این نوع نشاسته را از حل کردن نشاستۀ ذرت در محلول‌های اسیدی رقیق در درجات حرارت بالا در زمان‌های مختلف به‌دست می‌آورند. پس از رسیدن لزجت نشاسته به حدّ معیّن ، آن را با کربنات سدیم خنثی می‌کنند. این نوع نشاسته چنانچه در آب حرارت داده شود ، لزجت کمی ایجاد می‌‌کند ، ولی پس از سردشدن تشکیل ژل می‌دهد. از این نوع نشاسته در ساختن آبنبات‌های صمغ‌دار استفاده می‌شود. نشاسته‌های استری و اتری از انواع دیگر نشاسته‌های اصلاح شده‌اند این نوع نشاسته‌ها نسبت به انجماد و خارج شدن از حالت انجماد و نیز در مقابل نیروی بُرشی و اسید پایدار هستند. از نشاسته ذرت تغییر یافته با اسید در تهیۀ سُس‌های مخصوص گوشت و مواد غذائی منجمد استفاده می‌کنند.