آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استویین


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استویین

واژه انگلیسی
Acetoin. CH۳COCHOHCH۳.

توضیحات
محلولی است بی‌رنگ که از تخمیر قند به‌دست می‌آید. بوی (عطر) کره یا پنیر خوب ناشی از این ماده است.