آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باکتری‌های استیک ، باکتری‌های موّلد اسید استیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
باکتری‌های استیک ، باکتری‌های موّلد اسید استیک

واژه انگلیسی
Acetic bacteria. Acetic acid bacteria.

توضیحات
باکتری‌هائی که از الکل اسید استیک تولید می‌کنند.