آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فروش صوری ، بازارگرمی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فروش صوری ، بازارگرمی

واژه انگلیسی
Wash sale

توضیحات
یک معامله که در آن فروشنده کالای خود را به قیمت بالا می‌فروشد تا سطح قیمتها را بالا برد.