آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضمانت‌نامه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ضمانت‌نامه

واژه انگلیسی
Warranty

توضیحات
تضمینی است که فروشنده یک کالا به خریدار می‌دهد که تا زمان معیّن پس از خرید ، هرگونه نقصی از کارکرد کالا مشاهده شود به رفع آن بپردازد.