آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انبارداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
انبارداری

واژه انگلیسی
Warehousing

توضیحات
نگاهداری کالاهای ساخته شده در انبار به منظور عرضه بدون وقفه آنها به مشتریان. نگاهداری موادّی که برای فرایند تولید لازمست.