آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انبار دولتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
انبار دولتی

واژه انگلیسی
Warehouse, state bonded

توضیحات
انبار دولتی که توسط دولت اداره می‌شود و می‌توان کالاها را تا قبل از پرداخت عوارض گمرکی در آن نگاهداری می‌شود.