آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انبار خصوصی ، انبار شخصی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
انبار خصوصی ، انبار شخصی

واژه انگلیسی
Warehouse, private

توضیحات
انباری که توسط مالک آن و جهت نگاهداری کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.